Wednesday, September 14, 2005

19 - Intervista' ma' Peter Cordina

Id-19-il parti minn sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija.
Martin Debattista jintervista' lil Peter Cordina, Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili f'Malta.
Produzzjoni ta' Toni Sant għal MaltaMedia.com.

Part 19 of 23. 9/11 from a Maltese Perspective.
Martin Debattista interviews Peter Cordina, Director of the Civil Protection Department in Malta.
Produced by Toni Sant for MaltaMedia.com.

  • http://www.maltamedia.com
  • http://www.tonisant.com

    (10:11)